Aktuality

27.11.2020 Celý článek

Pracovník v sociálních službách

 Hledáme pracovníka v sociálních službách pro sociální rehabilitaci. Více informac…

16.11.2020 Celý článek

Obnovení činnosti rehabilitace

Rehabilitační ambulance PNO obnovila svou činnost pro nehospitalizované pacienty v původním režimu.

Projekt - Podpora rodinných příslušníků

16. 7. 2020

 

Podpora rodinných příslušníků duševně nemocných pacientů psychiatrických lůžkových zařízení

  1. 8. 2019 – 31. 7. 2021

 

Projekt je realizován od léta 2019, je zaměřený na podporu rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním a účastní se ho tři psychiatrické nemocnice: PN Opava, PN Horní Beřkovice, PN Jihlava.

 

Od května 2020 do konce dubna 2021 budou vybraní kandidáti zaměstnáni na pozici peer rodinného příslušníka v jednotlivých nemocnicích. V tomto období (05–10/2020) proběhne také pětidenní zahraniční stáž pro všechny peer rodinné příslušníky v organizaci, kde je již tato pozice zavedena a funguje (pravděpodobně v Nizozemí).

 

V průběhu zaměstnání v nemocnici se peer rodinní příslušníci budou účastnit pravidelných skupinových supervizí v Praze (7 setkání) a metodických porad společně se svými kolegy na oddělení (3 setkání).

 

V rámci projektu budou probíhat aktivity zaměřené na podporu rodinných příslušníků pacientů nemocnice, kterých se peer rodinní příslušníci budou aktivně účastnit: vedle individuální podpory budou probíhat skupinová tematická setkávání pro rodinné příslušníky v blízkosti nemocnice a víkendová tematická setkání pro rodinné příslušníky s respitní péčí, relaxačním doprovodným programem a možností individuální konzultace s psychologem.

 

V rámci projektu vznikne Průvodce hospitalizací a léčbou pro rodinné příslušníky a blízké duševně nemocných pacientů (informace, možnosti podpory a situace spojené s hospitalizací blízkého člověka) a Manuál pro zapojování peer rodinných příslušníků do psychiatrických lůžkových zařízení (shrnutí zkušeností se zavedením role peer rodinného příslušníka z projektu i ze zahraničí).

 

Proběhne také evaluace projektu: hodnocení úspěšnosti zavedení role peer rodinného příslušníka, hodnocení aktivit pro rodinné příslušníky a hodnocení příručky.

 

Na tvorbě příruček a evaluaci projektu se budou podílet také peer rodinní příslušníci.

 

V červnu 2021 proběhne závěrečné setkání projektu.

 

Kontaktní osoby:

PN Opava: Ivona Országová, orszagova@pnopava.cz, 608 030 329 a Eva Klimešová, klimesova@pnopava.cz, 603 579 773

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví: Barbora Holá, hola@cmhcd.cz, 775 555 517