Aktuality

06.05.2022 Celý článek

Návštěvy povoleny

Od 5. 5. 2022 POVOLENY NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

Osoby, které mají příznaky akutn…

05.04.2022 Celý článek

Léčebně rehabilitační pobyty - léto 2022

Informace o léčebně rehabilitačních pobytech dětského oddělení a organizaci práce dětského oddělen…

Informace o uzavření dětského oddělení o svátcích

22. 12. 2021

V době od 23.12.2021 do 3.1.2022 bude oddělení uzavřeno.  Akutní psychiatričtí pacienti nad 15 let můžou být již v péči dospělých psychiatrických lůžkových oddělení v regionu dle spádu.

 

Pro akutní dětské pacienty pod 15 let nutno zvážit závažnost stavu, ev.  spolupracovat s regionálním dětským oddělením. Akutní pedopsychiatrické vyšetření lze pouze v pracovní dny ve FN Ostrava Poruba.