13 Stanice určena k doléčování akutních psychických poruch a k rehabilitaci a resocializaci pacientek

Stanice 13 je otevřená stanice určená k doléčování akutních psychických poruch a k léčbě nemocných s chronickým průběhem psychotických poruch. Na stanice probíhají ranní komunity a terapeutické skupiny pod vedením režimové sestry a psycholožky. Důraz se klade na kognitivní rehabilitaci, nácvik sociálních dovedností. Pacientky mohou využívat tělocvičnu, jógu, cvičení na velkých gymnastických míčích, arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii v textilní dílně i na stanici a LVS (léčebná výchova k soběstačnosti). Pacientky se aktivně zapojují do drobných úklidových prací na stanici. Dle zdravotního stavu jsou po domluvě s lékařem umožněny propustky do domácího prostředí. Sociální problematiku pomáhá pacientkám řešit sociální sestra.

 

Počet lůžek:  37

 

Staniční lékař

MUDr. Kristína Klásková, tel.: 553 695 173, e-mail: zc.avaponp@avoksalk

Staniční sestra

Iva Hrabicová, tel.: 553 695 169, e-mail: zc.avaponp@avocibarh

Sociální pracovnice

Bc. Lucie Beinhauerová DiS. , tel.: 553 695 413, 725 931 608, e-mail:zc.avaponp@avoreuahnieb 
čas: 7:00-8:00 13:00 14:30

Psycholog

Mgr Jana Kašpárková, tel.: 553 695 175

   

Pacientky mohou využívat tělocvičnu v areálu i malou tělocvičnu na stanici: jóga, cvičení na velkých gymnastických míčích, relaxace, psychogymnastika. Docházejí do arteterapie, muzikoterapie,  ergoterapie v textilní dílně i na stanici, LVS (léčebná výchova k soběstačnosti). Pacientky se aktivně zapojují do drobných úklidových prací na stanici. Resocializační aktivity - např. výlety, návštěvy kulturních akcí, pečení cukroví.

Stanice 13

ošetřovna tel.:  553 695 168

Galerie