1 Přijímací, diagnostická a léčebná stanice pro ženy a muže

Stanice 1 je aktuálně přesunuta na budovu 17 (viz mapa)

 

Stanice 1 - je koedukovaná příjímací stanice pro příjem mužů a žen ve věku 18 – 67 let  s neurotickými poruchami, lehkými a středně těžkými depresemi, úzkostnými poruchami, poruchami přizpůsobení, poruchami osobností a lehkými psychotickými poruchami.

 

Počet lůžek:  44 /22 ženy, 22 muži/

 

 

Na st. jsou přijímáni pacienti po předchozím telefonickém objednání. Pouze pacienti v akutním stavu jsou přijímáni bez objednání. K přijetí požadujeme doporučení od ambulantního psychiatra, pokud to není možné, tak praktického lékaře.

Staniční lékař

MUDr. Kamil Krömer, tel.: 553 695 337, 553 695 373, e-mail: zc.avaponp@remork
MUDr. Ondřej Franek, tel.: 553 695 337, 553 695 373 , e-mail: zc.avaponp@o.kenarf
MUDr. Marcela Hejkrlíková, tel.: 553 695 340, 553 695 373 , e-mail: zc.avaponp@avokilrkjeh

MUDr. Pavla Nováková, tel.: 553 695 340, e-mail: zc.avaponp@avokavon

Staniční sestra

Marie Šramová, tel. 553 695 234, 553 695 338, e-mail: zc.avaponp@avomars

Sociální pracovnice - ženy

Bc. Ivana Hubálková, tel.: 553 695 399, 725 -31 687, e-mail: zc.avaponp@avoklabuh,
čas: 7:00-7:25, 8:00-10:00 13:30-15:00

Sociální pracovnice - muži  Mgr. Simona Slaná, tel.: 553 695 236, 725 931 708, e-mail:zc.avaponp@anals 
čas: 6:00-7:00 9:00-10:00
Psycholog

Mgr. Anna Adamcová, tel. 553 695 235, e-mail: zc.avaponp@avokpuk
Mgr. Simona Jahodová, tel. 553 695 333, e-mail: zc.avaponp@s.avodohaj
Mgr. Gabriela Zagyi, tel. 553 695 198, e-mail: zc.avaponp@iygaz

Psychoterapeut

Jana Kožialová, tel.: 553 695 335

Sociální sestra pro muže 

Mgr. Simona Slaná, tel. 553 695 236, e-mail: zc.avaponp@anals

   

 

 

Komunitní sezení, psychoterapeutické skupiny, edukační skupiny, práce s rodinnými příslušníky, relaxační techniky, jóga, arteterapie, biblioterapie, psychogymnastika, keramika, textilní dílny a další. 

 

Objednání

 

Muži:

MUDr. Marcela Hejkrlíková, tel.: 553 695 340, e-mail: zc.avaponp@avokilrkjeh

 

Ženy:

MUDr. Ondřej Franek, tel.: 553 695 337, e-mail: zc.avaponp@o.kenarf

MUDr. Kamil Krömer, tel.: 553 695 337, e-mail: zc.avaponp@remork