Jak probíhá péče

Jakékoli psychické problémy by se neměly podceňovat, protože čím dříve je zahájena příslušná léčba, tím větší je naděje na včasnou úzdravu, minimalizují se možné další komplikující vlivy a je možné zabránit plnému rozvinutí se nemoci.

 

Pokud se rozhodnete vyhledat pomoc, měli byste se v první řadě objednat k ambulantnímu specialistovi – psychiatrovi, který zhodnotí váš zdravotní stav a zahájí příslušnou léčbu. Objednat se můžete bez předchozího doporučení. Pokud by byl problém s čekací dobou, pak je nutné svěřit se se svými problémy praktickému lékaři, který rozhodne o dalším postupu.

 

Je-li indikace k hospitalizaci v psychiatrické nemocnici, pak ambulantní lékař - psychiatr nebo i praktický lékař vystaví doporučení – tzv. parere. Pokud se k některým typům léčby objednává, pak se k léčbě na základě doporučení lékaře objednáte a budete přijati k léčbě podle typu vašich problémů. V tomto případě se jedná o hospitalizaci dobrovolnou – při přijetí podepisujete souhlas s hospitalizací. Pokud se jedná o vážnější onemocnění, ambulantní psychiatr může rozhodnout i o hospitalizaci proti vaši vůli, pak se jedná o hospitalizaci nedobrovolnou a o jejím trvání se rozhoduje v detenčním řízení.