Aktuality

02.06.2021 Celý článek

setkání pro rodinné příslušníky

 

Srdečně vás zveme na…

24.05.2021 Celý článek

Edukace pečovatelů o mentálně handicapované jedince v oblasti dentální hygieny

Představení projektu pro zdravotnický personál

 

24. 5. 2021 - 13:00 - 15:00 - kulturní dům…

ADVENTNÍ ČAS NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

Jak už bývá v tuto dobu zvykem, i letošní adventní čas jsme se snažili našim dětským pacientům zpříjemnit. Ve dnech 5. a 6. 12. 2017 byly pro děti připravené Mikulášské nadílky, za které bychom chtěli velmi poděkovat pacientům ze st. 3, 18C, 18 D a činnostním terapeutkám. Všichni měli pro děti připravený krásný program, který byl završen rozdáváním drobných dárečků Mikulášem a jeho pomocníky.


Během předvánočních dnů děti vyráběly pod vedením pracovníků dětského oddělení nejrůznější výrobky na již tradiční vánoční výstavku, která se uskutečnila 7. 12. 2017 v prostorách oddělení E a měla opět veliký úspěch nejen mezi pacienty a personálem PN v Opavě, ale také u rodičů hospitalizovaných dětí a široké veřejnosti


Dne 10. 12. 2017 se 2 skupinky vybraných dětských pacientů a zástupců dětského oddělení PN v Opavě, zúčastnilo 29. setkání handicapovaných klientů moravskoslezského kraje pod názvem „Děti dětem“, které se konalo v kulturním domě v Dolním Benešově.


Pro naše pacienty cesta za dalšími předvánočními zážitky započala již cestou do Dolního Benešova, kdy jsme vystřídali několik dopravních prostředků, jeli jsme trolejbusem a následně vlakem a vše jsme zvládli bez komplikací. V kulturním domě bylo pro všechny nachystané výborné občerstvení a nádherný program. Děti se aktivně zapojily do soutěží, tančily, zpívaly, mohly si pohladit živé kapry a mnoho dalšího. Nechyběla ani tombola s nejrůznějšími dárky, ve které se našim zástupcům podařilo získat pro oddělení barevný televizor a spoustu drobných odměn a dárečků, které si děti mohly odvést domů. Akce se všem moc líbila a těšíme se zase na příští rok, kdy pořadatelé určitě připraví opět zábavný a pestrý program.


Dne 20. 12. 2017 přišel na naše oddělení Ježíšek a donesl dětem pod stromeček dárečky, které budou sloužit nejen pro hospitalizované pacienty ke zkvalitnění terapeuticko-výchovných programů, ale také každý pacient si odvezl domů nějaký pěkný dáreček, který se nám s přispěním drobných sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme, podařilo pro děti zajistit.


A nakonec dorazil pod vánoční stromeček i velký balík dárečků pro naše oddělení, v podobě knih, map a brožurek pro děti od České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, se kterou jsme navázali spolupráci. Díky grantu First Book nám mohli předat tyto užitečné a zajímavé publikace, za které velmi děkujeme. Určitě také pomocí nich bude dětem čas strávený na našem oddělení rychleji utíkat.