Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Adventní koncert v KD

20. 12. 2017

8. prosince se konal v kulturním domě tradiční adventní koncert pod taktovkou Slezského divadla Opava. Tradičně k nám zavítala klavíristka souboru paní Libuše Vondráčková a s ní přijel sólista souboru pan Juraj Nociar.


Úvodu se chopila paní Vondráčková, která hovořila o významu adventu, připomněla nejznámější zvyky a ukončila svůj vstup pásmem vánočních klasických písní.


Poté jsme mohli slyšet zpívat pana Nociara, který je talentovaným muzikantem, protože hrál jednak na akordeón, ale protože je původem slovenské národnosti, zahrál nám i na fujaru.


Společně s malou dcerkou, která hrála na housličky, nám zazpívali pásmo českých a slovenských koled, přidali i světové vánoční písně.


Na závěr nám účinkující popřáli pokojné Vánoce a s pohlazením na duši se naši pacienti rozešli na svá oddělení.