Domů

Bazar na opavské psychiatrii

(Mgr. Pavla Kubošová) ZDE

Dovolujeme si oznámit, že na základě rozhodnutí ředitele od 9.1.2017 je vyhlášen plošný zákaz návštěv z důvodů prevence, a to do odvolání.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Barbora Adamčíková Náměstek ošetřovatelské péče

Denní stacionář „Osmička“

Psychiatrická nemocnice v Opavě ve spolupráci s Norskými fondy připravuje v rámci transformace psychiatrické péče rozšíření svých služeb o nový denní stacionář „Osmička“, určený pro pacienty s organickou poruchou (pacienti, u kterých došlo k psychické poruše na základě poškození mozku- poúrazové stavy, otravy, cévní mozkové příhody, demence). 

Provoz denního stacionáře „Osmička“ bude od 1. 7. 2016 každý všední den v čase 6,30- 16,30h. 

Denní stacionář bude hrazen zdravotními pojišťovnami, mimo stravu, hrazenou klientem stacionáře. Strava zahrnuje snídani, oběd, 2x svačinu (cena 121kč/na den – včetně DPH).

                      Našim cílem je podpořit klienty v adaptaci do podmínek denního života s individuálním plánem pro každého klienta.

 

V případě zájmu stáhněte přihlášku:   zde

Vyplněný formulář odešlete na e-mail adresu: pokorna@pnopava.cz

Bližší informace: tel. 725 836 655

Vítejte na stránkách Psychiatrické nemocnice v Opavě

            Psychiatrická nemocnice je zdravotnické zařízení, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MZ ČR. Jde o odborný léčebný ústav určený pro diagnostiku, léčbu a posouzení duševních chorob, léčení alkoholových a drogových závislostí. Nemocnice disponuje 863 lůžky, na kterých se ročně odléčí 6 500 pacientů. Spádové území nemocnice představuje 1,3 mil. obyvatel Moravskoslezského kraje. Nemocnice nabízí komplexní odbornou psychiatrické péči. Provádí ochranné ústavní léčby, dále se podílí na vědecko-výzkumné činnosti, zabezpečuje doškolování vlastních pracovníků, provádí zdravotně výchovnou a osvětovou činnost a v neposlední řadě zabezpečuje nezbytné hospodářské a materiální podmínky pro plynulý chod nemocnice. Management psychiatrické nemocnice se zaměřuje na kvalitu

  • produktu (jídlo, léky, prádlo, SZM, dokumentaci, …)
  • péči služeb (lékařská, diagnostická, ošetřovatelská péče, RHB, chování, …)
  • kvalifikaci zaměstnanců (lékaři, sestry,ostatní pracovníci, dodavatelé,...)
  • prostředí (budovy, parková úprava, vybavení, pracovní prostředí,...)

Lze tedy říci, že kvalita je komplexní pojem a má celou řadu dimenzí a kritérií, podle kterých se hodnotí. V PN Opava jsme si vědomi, že smyslem zdravotnictví je uspokojit potřeby klienta, a to tak, aby se klient nejen a pouze mechanicky, efektivněji a rychleji posouval koridorem léčebného procesu, ale aby měl i možnost být laskavě vyslechnut, aby mu byla splněna jeho přání a potřeby - a to nad jeho očekávání.

Historie

V roce 1889 byl u Olomoucké ulici na okraji Opavy po tříletém budování otevřen ústav pro duševně nemocné (dnešní psychiatrická léčebna) jako jedno z tehdejších nejmodernějších zařízení ve střední Evropě. Areál byl postavený pod vedením architekta Waldemara Osterloffa, tvořilo jej 12 pavilonů, 6 pro muže a 6 pro ženy, dále správní budova, kaple, prádelna, kuchyně a infekční pavilon. Původně bylo určeno pro 200 nemocných, ale v roce 1914 už mělo 1 156 lůžek a v 80. letech dokonce 1 400.

V současnosti zajišťuje prakticky veškerou lůžkovou psychiatrickou péči pro obyvatele Moravsko-slezského kraje - okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín, Bruntál, Karviná, Frýdek - Místek, částečně i Jeseník a Vsetín.V tomto regionu až na PO Třinec, PO Havířov a detoxikační lůžka PO FN O - Poruba není zajišťována lůžková péče typu psychiatrických oddělení a psychiatrické kliniky, tuto péči pak v plném rozsahu zajišťuje PL Opava.

Léčebna se člení na 10 lůžkových primariátů, včetně interního odd. a Doléčovacího střediska Horní Holčovice podle typu specializované péče, dále na nelůžkové rehabilitační oddělení, neurologické odd. s EEG, OKB, RTG, pracoviště anesteziologa a stomatologické odd. Umístěna je pavilónově v krásném parku více než stoletých, částečně i exotických stromů.

Certifikát kvality a bezpečí zde