Oddělení A

Psychiatrické akutní

Oddělení poskytuje standartní akutní a zvýšenou psychiatrickou péči pro pacienty od 18 do 65 let primárně pro okres Opava, Bruntál a Nový Jičín. Oddělení disponuje 50 lůžky na dvou stanicích. Stanice 17C – otevřena koedukována (akutní standartní péče) a 19A – uzavřená ženy (akutní zvýšená péče). Provádíme diagnostiku a léčbu, kterou nelze poskytnout ambulantně, a to jen po dobu bezprostředně nutnou.

Na stanice jsou přijímáni pacienti po předchozím telefonickém objednání. Pouze naléhavé stavy jsou přijímáni bez objednání, domlouvá lékař přijímací ambulance podle volné kapacity. K přijetí požadujeme doporučení od ambulantního psychiatra, pokud to není možné, tak praktického lékaře nebo specialisty jiné odbornosti.

V léčbě se opíráme o aktuální doporučené postupy v léčbě psychických poruch, včetně medicíny založené na důkazech. Nabízíme veškerou paletu léčebných metod moderní psychiatrie: farmakoterapii, biologickou léčbu a psychoterapii pod vedením klinických psychologů (individuální i skupinovou). Dále participujeme i na sociální rehabilitaci v areálu nemocnice, pracovní terapii, ergoterapii - dílnách, arteterapii, provádíme edukační programy, relaxace, event. i lékařskou akupunkturu. Využíváme služeb oddělení rehabilitačního, klinické biochemie, klinické psychologie a specializovaných ambulancí v areálu nemocnice nebo ve spolupráci se Slezskou nemocnici v Opavě. S řešením sociální nebo rodinné problematiky pomáhají sociálně-zdravotní pracovnice.

V případě nutnosti dlouhodobé psychoterapie, potřebě resocializace a reintegrace, pacienty překládáme na odd. následné lůžkové péče podle specifických potřeb pacientů.

V duchu psychiatrické reformy usilujeme o co nejkratší pobyt v nemocnici s cílem navázání pacientů na sociální služby terénní nebo pobytové, Centra duševního zdraví (CDZ) nebo denní stacionáře (DS).

 

 

MUDr. Ondřej Franěk

                                                                       

Primář

MUDr. Ondřej Franek 

tel.: 553 695 311, 337

email: zc.avaponp@nokenarf

Marie Šrámová

                                                                       

Vrchní sestra

Marie Šramová

tel.: 553 695 234, 553 695 338

email: zc.avaponp@avomars