Aktuality

19.03.2021 Celý článek

VÝPADKY TELEFONNÍ LINKY

Dne 23. 3. 2021 v době od 10:00 do 16:00 hod, může docházet ke krátkodobým výpadkům na naší hlavn…

02.03.2021 Celý článek

Návštěvy dětského oddělení od 1.3.2021

Návštěvy dětského oddělení od 1.3.2021 mohou probíhat za splnění těchto podmínek:

 <…

"Z" Denní stacionář pro terapii psychóz

Zahradní dům  umístěn již mimo lůžkový areál v zahradě mezi PNO a SNO.

Doléčovací ambulantní (docházková) forma péče, která zajišťuje plynulý přechod mezi hospitalizací a návratem do běžného života, práce ... Umožňuje  hospitalizaci zkrátit, v některých případech (zhoršení nemoci) nahradit. Zajišťuje denní 4 a 6ti hodinový psychoterapeutický skupinový program, individuální i rodinnou terapii hrazené pojišťovnou. Délka péče se řídí individuální potřebou klienta, četnost návštěv je většinou 2-3 týdně, v jeho průběhu se navazuje a zajišťuje případná potřebná sociální péče, která je v terénu reálně k dispozici. Pacient po dobu docházky zůstává v péči svého ambulantního psychiatra, ten mu předepisuje medikaci.

Zajišťuje přechodné ubytování v tréninkovém bytě  pro max. 5 klientů po dobu docházky do stacionáře. Bydlení je určené pro pacienty z oblastí, kde tato péče není k dispozici nebo kteří se nemají kam po propuštění vrátit, do doby, než vhodný typ ubytování naleznou. Pacienti jsou podporování terénní péčí sociálních pracovnic a psychiatrických sester.

 

Lékař

MUDr. Viliam Kušnír, e-mail: zc.avaponp@rinsuk

Vedoucí sestra

Bc. Hana Dušková, e-mail: zc.avaponp@h.avoksud

Psycholog

PhDr. Zuzana Staňová, tel.: 553 695 436 

Sociální pracovnice

Milada Otypková, tel.: 553 695 241, mobil: 725 932 689, e-mail:zc.avaponp@avokpyto 
čas: 8.00-10:00 13:00-14:00

Terapeutické sestry

Marta Junášková