Aktuality

19.03.2021 Celý článek

VÝPADKY TELEFONNÍ LINKY

Dne 23. 3. 2021 v době od 10:00 do 16:00 hod, může docházet ke krátkodobým výpadkům na naší hlavn…

02.03.2021 Celý článek

Návštěvy dětského oddělení od 1.3.2021

Návštěvy dětského oddělení od 1.3.2021 mohou probíhat za splnění těchto podmínek:

 <…

8 Denní stacionář pro organické poruchy, demence

Od 1.7. 2020 bude obnoven provoz Denního stacionáře 8. Během prázdnin bude zkrácena provozní doba. Kromě středy, bude v ostatních dnech provoz jen do 15,30 hod.

 

Psychiatrická nemocnice v Opavě ve spolupráci s Norskými fondy otevřela v rámci transformace psychiatrické péče nový denní stacionář „Osmička“, určený pro pacienty s organickou poruchou - pacienti, u kterých došlo k psychické poruše na základě poškození mozku- demence, poúrazové stavy, otravy, cévní mozkové příhody.

 

Provoz denního stacionáře je každý všední den od 6:00 do 17:00h. 

Kapacita je 15 klientů denně. Pobyt hrazen zdravotními pojišťovnami, mimo stravu, hrazenou klientem stacionáře.

Cena stravování od 1. 1. 2020 je 128,00 Kč včetně DPH/den – strava zahrnuje snídani, oběd, 2x svačinu.

 

Ve stacionáři nabízíme psychoterapeutickou a komplexní rehabilitační péči o klienty, jejíž součástí je:

  • edukace
  • trénink kognitivních funkcí
  • rehabilitace                                             
  • ergoterapie
  • relaxační cvičení
  • nácvik a podpora sebepéče
  • kondiční cvičení
  • duchovní podpora
  • společenské události
  • aktivizační cvičení  

                                 

                                 

 

Lékař

MUDr. Viliam Kušnír

Staniční sestra

Bc. Hana Dušková, e-mail:  zc.avaponp@h.avoksud

Klinický psycholog

PhDr. Zuzana Staňová, tel.: 553 695 436

Sociální pracovnice

Zuzana Woitková, tel.: 553 695 162, 725 930 893, e-mail: zc.avaponp@avoktiow 
čas: 8:00-9:00 13:00-15:00

 

                           

Bližší informace tel.: 553 695 181, 725 836 655

Našim cílem je podpořit klienty v adaptaci do podmínek denního života s individuálním plánem pro každého klienta.

Galerie