Oddělení G

Léčba psychických poruch u žen

Oddělení poskytuje všeobecnou psychiatrickou péči pro ženy ve věku od 18 do 67 let, kterou nelze poskytnout ambulantně. Oddělení disponuje sto dvaceti šesti lůžky na pěti stanicích: 5, 7, 13, 19A a 18B.

Diagnostické spektrum zahrnuje: organické poruchy, psychotické poruchy, afektivní poruchy, neurotické poruchy, toxické epizody bezprostředně neindikované pro adiktologickou léčbu, mentální retardace s poruchou chování. V léčbě se opíráme o aktuální doporučené postupy v léčbě psychických poruch, včetně medicíny založené na důkazech.

Nabízíme veškerou paletu léčebných metod moderní psychiatrie: farmakoterapii, psychoterapii (emergentní, individuální i skupinovou), biologickou léčbu elektrokonvulzivní, sociální rehabilitaci v areálu nemocnice, pracovní terapii, ergoterapii, lékařskou akupunkturu apod. Využíváme služeb oddělení rehabilitačního oddělení, klinické biochemie, klinické psychologie a specializovaných ambulancí v areálu nemocnice nebo ve spolupráci se Slezskou nemocnici v Opavě.

Na naších stanicích probíhá také ústavní ochranné léčení nařízené soudem. S řešením sociální nebo rodinné problematiky pomáhají sociálně-zdravotní pracovnice, peeři i rodinní peeři.

V duchu psychiatrické reformy usilujeme o co nejkratší pobyt v nemocnici s cílem navázání pacientek na sociální služby terénní nebo pobytové, Centra duševního zdraví (CDZ) nebo denní stacionáře (DS).

 

Oddělení G tvoří uzavřené stanice 18B, 19A, 5, 7 a otevřená stanice 13.

 

MUDr. Ondřej Franěk

                                                                       

Primář

MUDr. Ondřej Franek 

tel.: 553 695 311

email: zc.avaponp@nokenarf

Jana Kostková

                                                                       

Vrchní sestra

Ing. Bc. Jana Kostková

tel.: 553 695 180

email: zc.avaponp@avoktsok