17C Přijímací, diagnostická a léčebná stanice pro ženy a muže

 

Stanice 17C - koedukovaná příjímací stanice pro muže a ženy ve věku 18 – 67 let.

Na stanici jsou přijímáni pacienti po předchozím telefonickém objednání. Pouze pacienti v akutním stavu jsou přijímáni bez objednání, domlouvá lékař přijímací ambulance podle volné kapacity. K přijetí požadujeme doporučení od ambulantního psychiatra, pokud to není možné, tak praktického lékaře.

Diagnostické spektrum zahrnuje: organické poruchy, psychotické poruchy, afektivní poruchy, neurotické poruchy a poruchy osobnosti. Nepřijímáme intoxikace ani toxické epizody nebo odvykací stavy, mentální retardace s poruchou chování nebo demence, ani poruchy příjmu potravy vyžadující speciální režim. Ve specifických případech sepisujeme s pacientem kontrakt, domlouváme se na vzájemném vymezení cílů terapie s individuálním léčebným postupem.

 

Počet lůžek: 40 (20 muži + 20 ženy)

Pro pacienty:

OP, průkaz pojištěnce, základní osobní věci, lehká obuv, hygienické potřeby. V celém areálu platí trvalý zákaz pořizování audio-vizuálních nahrávek. Zákaz konzumace alkoholu a drog. Zákaz kouření na oddělení. Zákaz užívání vlastních léků bez vědomí personálu.

 

Doporučení pro rodinné příslušníky:

POHOVORY S LÉKAŘEM: v pracovní dny 13 – 15 hodin, v jinou dobu po domluvě

TELEFONICKÉ INFORMACE jsou možné po osobním převzetí bezpečnostního kódu na výše uvedeném telefonním čísle

BEZPEČNOSTNÍ KÓD: Vám bude předán na stanici. NEBO Vám ho sdělí samotný pacient.

Staniční lékař

MUDr. Marcela Hejkrlíková, tel.: 553 695 340, e-mail: zc.avaponp@avokilrkjeh
MUDr. Pavla Nováková, tel.: 553 695 340, e-mail: zc.avaponp@avokavon
MUDr. Tereza Krystynová, tel.: 553 695 337, e-mail: zc.avaponp@avonytsyrk

Vrchní sestra

Marie Šrámová, tel.: 553 695 234, 553 695 338, e-mail: zc.avaponp@avomars

Sociální pracovnice

Mgr. Simona Slaná, tel.: 553 695 236, 725 931 708, e-mail:zc.avaponp@anals 
čas: 6:00-7:00 9:00-10:00

Psycholog

Mgr. Anna Adamcová, tel.: 553 695 235, e-mail: zc.avaponp@aavocmoda
Mgr. et Mgr. Gabriela Zagyi, tel.:553 695 198, e-mail: zc.avaponp@iygazsavodohaj

Aktivizační pracovník

Jana Kožialová, tel. 553 695 335

   

 

Nabízíme veškerou paletu léčebných metod moderní psychiatrie: farmakoterapii, biologickou léčbu a psychoterapii pod vedením psychologů (individuální i skupinovou) – je nabídka několika naších jasně strukturovaných krátkodobých terapeutických programů. Dále participujeme i na sociální rehabilitaci v areálu nemocnice, pracovní terapii, ergoterapii - dílnách, arteterapii, provádíme edukační programy, relaxace, event. i lékařskou akupunkturu.

Stanice 17

ošetřovna ženy tel.: 553 695 335

ošetřovna muži tel.: 553 695 338

lékař ženy tel.: 553 695 337

lékař muži tel.: 553 695 340

Přijímačka muži: 553 695 399