Aktuality

29.09.2021 Celý článek

KLUB OTEVŘENÉHO SRDCE

Pod záštitou Psychiatrické nemocnice v Opavě představujeme 

KLUB OTEVŘENÉHO…

02.09.2021 Celý článek

Pracovník v sociálních službách

Psychiatrická nemocnice v Opavě příjme do pracovního poměru pracovníka v sociální…

Návštěvní hodiny

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 2.7.2021 jsou od 9.7.2021 nastaveny následující podmínky návštěv hospitalizovaných pacientů v PNO:

 

 • návštěvu je nutné předem objednat telefonicky na dané stanici,
 • navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2),
 • jednoho pacienta může současně navštívit maximálně jedna dospělá osoba a případně jeden doprovod této osoby. Pacient musí používat řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, pokud to umožňuje jeho zdravotní stav.
 • délka návštěvy nepřesáhne 30 minut,
 • navštěvující osoba vyplní „Čestné prohlášení návštěvníka“, (osobám v karanténě, s pozitivní anamnézou, tělesnou teplotou nad 37°C či jiným příznakem onemocnění COVID-19 nebude vstup na oddělení k pacientovi umožněn),
 • zaměstnanec stanice může kdykoliv návštěvu z provozních důvodů ukončit.

 

Navštěvující osoba předá zaměstnanci stanice jedno z níže uvedených:

 • negativní výsledek testu RT-PCR vyšetření ne starší 7 dní,
 • negativní výsledek antigenního testu ne starší 72 hodin,
 • potvrzení nebo čestné prohlášení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 absolvovaným v rámci povinného testování zaměstnanců nebo osob ve škole nebo školském zařízení, který není starší 72 hodin,
 • potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 (laboratorně potvrzeného), ne starší 180 dní,
 • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR nebo doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy:
 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Pokud nebude mít navštěvující osoba vlastní test určený pro sebetestování, je možno využít provedení testování na příjmové ambulanci v PNO, tento test je zpoplatněn částkou 300,- Kč.

 

Nošení ochranných pomůcek dýchacích cest

Pacienti, jejich doprovod a návštěvy jsou povinni ve vnitřních prostorech staveb vždy a ve vnějších prostorech ve vzdálenosti do 2 metrů od ostatních osob nosit ochranné prostředky dýchacích cest,
a to o filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem odpovídající respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s výjimkou:

 • a) dětí do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,
 • b) dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají minimálně chirurgickou roušku,
 • c) osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto opatření, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,
 • d) u hospitalizovaných pacientů při pobytu na pokoji nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. Každý hospitalizovaný pacient při opuštění pokoje musí mít nasazenou adekvátní ochranu dýchacích cest s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.