Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Moderní přístupy v léčbě deprese

19. 12. 2017

Ve středu 29.11.2017 ve 13.30 hod. se uskutečnil v sále KD seminář Moderní přístupy v léčbě deprese pořádaný pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Odborným garantem byl prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph. D.


Úvodu semináře se chopila MUDr. Pavla Dudová s půlhodinovou přednáškou o poruchách chování u pacientů s mentální retardací, se kterou sklidila již v Příboře velký úspěch. A to na Freudových dnech konaných 22.-23.9.2017.

Poté přebral slovo MUDr. Petr Hrubeš z Hradce Králové s přednáškou Moderní přístup v léčbě deprese. Hovořil o úspěších léku Vortioxetin Brintellix – nejnovější antidepresivum. Zmiňoval minimální vedlejší účinky tohoto léku, které potvrdili také pacienti v kazuistikách z psychiatrické ambulance převážně MUDr. Petra Hrubeše. Vortioxetin Brintellix pravděpodobně umožní do budoucna nejen zkvalitnění léčby deprese jako takové, ale především odbourání jednoho z nejvíce nepříjemných vedlejších účinků této léčby a to sníženého libida.

 

                                                                                      Účastnice semináře Jana Klímková, praktická sestra