Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Radíme se s charitou - Nájemní bydlení a sousedské vztahy

20. 12. 2017

Dne 30. listopadu 2017 proběhla Kulturním domě Psychiatrické nemocnice v rámci cyklu „Radíme se s Charitou“ přednáška na téma Nájemní bydlení a sousedské vztahy. Přednášku prezentovala pracovnice Občanské poradny Charity Opava Mgr. Radana Plevová. V rámci přednášky získali účastníci informace o tom, co by měla obsahovat nájemní smlouva, jaká jsou práva a povinnosti nájemce i pronajímatele, jakým způsobem je možné nájemní smlouvu ukončit a jakým způsobem se dají řešit případné spory mezi sousedy. Přednášející rovněž obecně uváděla příklady z praxe, se kterými se na občanskou poradnu klienti v oblasti nájemních a sousedských vztahů nejčastěji obracejí. Věříme, že přednáška účastníky zaujala a přinesla jim užitečné informace.

Radana Plevová, sociální pracovnice Občanské poradny Opava