Podpora rodinným příslušníkům

Psychiatrická nemocnice v Opavě nabízí podporu rodinným příslušníkům přímo od lidí s vlastní zkušeností

 

Duševní onemocnění blízkého člověka zpravidla významně zasahuje do života celé rodiny a přináší s sebou řadu otázek, obav, nejistot a zároveň nároků. Podle prestižního mezinárodního výzkumu evropské organizace EUFAMI, která se již téměř 20 let zasazuje o podporu rodinných příslušníků, má péče o blízkého člověka s duševním onemocněním dopad na fyzické i duševní zdraví samotných pečovatelů. O své blízké pečují rodinní příslušníci často řadu let, zároveň téměř polovina účastníků výzkumu uvedla, že nikdy neměla možnost vzít si volno a odpočinout si. Péče o blízkého člověka s duševním onemocněním může pro rodinu znamenat také finanční zátěž. Pečovatelé mají omezené zlepšení podmínek života svých blízkých.

 

Rodina hraje zároveň v péči o rodinného příslušníka se závažnou duševní nemocí zásadní úlohu – tři čtvrtiny veškeré péče, kterou lidé s chronickým onemocněním potřebují, dostávají od lidí z vlastní rodiny nebo kruhu přátel. I když zotavení z duševní nemoci může mít různý průběh a může být i poměrně rychlé, podpora ze strany rodiny na něj má zásadní vliv, stejně jako v případě zvládání příznaků nemoci a zachování běžného fungování ve společnosti.

 

 

I když je postupně této oblasti věnována stále větší pozornost, mohou být v praxi možnosti poskytnout pomoc rodině omezené. Podle výzkumu by minimálně třetina rodinných příslušníků ocenila více informací v souvislosti s léčbou, podporou a péčí o blízkého s duševním onemocněním a také by se na ní ráda podílela. Téměř všichni účastníci výzkumu by uvítali a využili možnost setkávat se a sdílet své zkušenosti jak s odborníky, tak s dalšími rodinnými příslušníky.

 

Zkušenost s podporou má manželka peer pracovníka Psychiatrické nemocnice v Opavě Martina Okáče Katka: „V době hospitalizace mého manžela mi nejvíce pomáhal lidský přístup, který jsem ocenila obzvláště v době, kdy se mi vlivem onemocnění hroutil celý svět. Začala jsem dojíždět na rodinné komunity a zjistila, že nejsem sama v takovéto situaci. Důležitý byl také čas a odstup. Postupně jsme vybudovali svépomocnou skupinu, takovou záchytnou síť: Klub otevřeného srdce. Zde se navzájem podpíráme a hledáme cesty, které fungují. Zjistili jsme, že když se o této problematice otevřeně hovoří, pomáhá to nejen druhým, ale hlavně nám samotným.“

 

Jednou z možností, jak rodinné příslušníky a blízké podpořit, je právě využití zkušeností člověka, který už prošel podobnou cestou a může své zkušenosti nabídnout dále.

 

V České republice poskytují již od roku 2013 v rámci sociálních i zdravotních služeb duševně nemocným podporu založenou na zkušenosti peer konzultanti – odborní pracovníci s osobní zkušeností se zotavením z duševní nemoci. V zahraničí je stejný princip využíván také k podpoře rodiny – blízkým lidí s duševním onemocněním nabízejí svou pomoc v nemocnicích či dalších službách tzv. peer rodinní příslušníci. V rámci projektu realizovaného Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví se rozhodla dále rozvíjet podporu rodin pacientů a zavést nově pozici peer rodinného příslušníka také Psychiatrická nemocnice v Opavě. Po úvodním proškolení zde začnou od května 2020 působit hned čtyři peer rodinní příslušníci. Nabídnou rodinám pacientů jak možnost individuálního rozhovoru a podpory, tak například skupinová setkání s odborným programem.

 

Nabízíme nástroj pro podporu rodin:

http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/OSOBNI_PLAN_PRO_RODINU_FINAL.pdf  

http://www.cmhcd.cz/centrum/aktuality/jak-si-udrzet-zdravi-a-dusevni-pohodu-osobni-osob/

 

Peer rodinných příslušníků - kontakty: zde

 

Odkazy:

Leták:

Pozvánaka - Setkání pro rodinné příslušníky - Co nám nemoc blízkého dala a vzala

Webové stránky:

Pokračujeme: Online setkání pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním (cmhcd.cz)

Podpora rodinných příslušníků v psychiatrických nemocnicích (cmhcd.cz)

Facebook (událost):

Jak při péči o blízkého nezapomenout sám na sebe? | Facebook