19B Stanice pro závažné duševní poruchy - psychotické stavy

Stanice 19B je přijímací uzavřená stanice, zaměřená na diagnostiku a léčbu nezávažnějších duševních poruch. Specializuje se na psychotické stavy, deprese, intoxikace. Odborná péče zahrnuje komplexní vstupní vyšetření, diagnostiku a nastavení farmakoterapie. Po stabilizaci stavu je pacient přeložen k pokračování léčby na další léčebná oddělení.

 

Počet lůžek:  23

Stanice 19B poskytuje pro pacienty nemocniční oblečení, pacient musí být vybavený vlastními hygienickými potřebami a mít svoje přezůvky. Může používat svůj mobilní telefon, vhodné je mít minimální finanční obnos.

Staniční lékař

MUDr. Alexandra Tarabová-Rodáková, tel.: 553 695 240

Staniční sestra

Kateřina Večerková, tel.: 553 695 464, e-mail: vecerkovak@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Milada Otypková, tel.: 553 695 241, mobil: 725 932 689, e-mail: otypkovam@pnopava.cz
čas: 8.00-10:00 13:00-14:00

Psycholog

PhDr. Tomáš Plachký, tel.: 553 695 472,  e-mail: plachky@pnopava.cz

   

 

1x týdně ergoterapie zaměřená na podporu soc. dovedností a resocializací, podpůrné psychoterapeutické aktivity.

Stanice 19

Ošetřovna tel.: 553 695 239