Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Postup vyřizování stížností v Psychiatrické nemocnici v Opavě

Pokud jste pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta anebo osobou blízkou pacientovi, v případě, že pacient nemůže učinit podání s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, a máte pocit, že postup nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo činnostem souvisejícím se zdravotními službami není/nebyl správný, máte právo podat stížnost. Podávání stížností se řídí v PNO níže uvedeným postupem.

Zákon o zdravotních službách stanoví, že stížnost má být adresována nejprve příslušné nemocnici a následně, pokud nemocnice uspokojivým způsobem podanou stížnost nevyřídí, tak ji lze podat příslušnému správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

Kam a jakým způsobem lze stížnost podat

1) Psychiatrické nemocnici v Opavě ( dále jen „PNO“)


a) písemně na adresu Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, vyznačením na obálce „stížnost“.
b) e-mailem na e-mailovou adresu pnopava@pnopava.cz
c) písemně vhodit do schránky na stížnosti, která je umístěná na každé léčebné stanici. Tuto schránku pravidelně vybírá vrchní sestra daného oddělení, která vaši stížnost postoupí nemocničnímu ombudsmanovi, který ji zaeviduje.
d) telefonicky. Volat je možné nemocničnímu ombudsmanovi na tel. 553 695 288, popř. právníkovi nemocnice, tel. 553 695 207, případně přes spojovatelku tel. 553 695 111.
e) osobně. Osobně se můžete obrátit na kteréhokoliv zaměstnance nemocnice nebo na nemocničního ombudsmana v kanceláři č. 303 ve druhém patře budovy ředitelství.
Osobně a telefonicky lze stížnost podat v průběhu obvyklé pracovní doby od 6,00 do 14,30 hod.
f) datovou schránkou 7hnk3jk

Vyřizování stížnosti
Vyřizováním stížností v PNO je pověřen nemocniční ombudsman Ing. Mgr. Dalibor Havlický, jehož úkolem je chránit práva pacientů a zdravotníků, pomáhat řešit vzniklé problémy.
Stěžovatel má právo, po domluvě s nemocničním ombudsmanem, nahlížet do konkrétního spisu a pořizovat si z něj kopie.
Lhůta pro vyřízení stížnosti činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech může být prodloužena na 60 kalendářních dnů.
V případě, kdy stěžovatel není spokojen s postupem nemocničního ombudsmana, může proti tomuto postupu podat podnět řediteli nemocnice (kancelář č. 214 v prvním patře budovy ředitelství nemocnice)
 

Pokud stěžovatel není spokojen s vyřízením podané stížnosti v PNO může se obrátit na správní orgán, a to ke:
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
a) písemně na podatelnu krajského úřadu na adrese Moravskoslezský kraj, krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava
b) osobně-předáním písemné stížnosti na podatelnu krajského úřadu nebo na sekretariát odboru zdravotnictví
c) elektronicky (e-mailem) se zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu krajského úřadu, adresa elektronické podatelny je posta@msk.cz
d) elektronicky datovou zprávou do datové schránky s názvem Moravskoslezský kraj a identifikátorem 8x6bxsd
e) ústně do protokolu na odboru zdravotnictví
f) Podávání stížností Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se řídí Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností, viz dokument „Postup při vyřizování stížností proti postupu poskytovatele zdravotních služeb“ dostupným na internetové stránce:

https://www.msk.cz/cs/temata/zdravotnictvi/stiznosti-proti-postupu-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb-2317/

 

Ke stažení pro tisk ZDE