Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Celostátní konference Dny Ireny Strossové

komplexní terapie psychóz


V historii 16 konference v pořadí se konala 11. května 2017 v kulturním domě a započala tím, že se zástupci nemocnice a města sešli u hrobu Ernsta Becka jako uctění památky proslaveného ředitele zdejší psychiatrické nemocnice.


Úvodního slova se ujal MUDr. Petr Taraba, primář oddělení H, které konferenci pořádalo. Představil hosty z řad zástupců města Opavy, Slezské univerzity a přivítal vedení psychiatrické nemocnice v čele s ředitelem Ing. Zdeňkem Jiříčkem.


Dopolední přednáškový blok odstartoval bývalý ministr zdravotnictví MUDr. Ivan David, který úvodem přednášel na téma historie léčby psychiatrických pacientů. Trochu z jiného soudku byl vstup paní Libuše Vondráčkové, klavíristky Slezského divadla v Opavě, která nám přiblížila historii klavíru a osobní vyzvání tomuto nástroji. V jejím podání zazněla mazurka Fryderyka Franciszka Chopina, která nás naladila na další vstup, kterého se ujal prof. MUDr. Pavel Mohr. Hovořil o současných možnostech biologické léčby schizofrenie.


Po krátké přestávce v bloku pokračoval MUDr. Taraba, který zdůraznil Opavský systém od jeho počátků, které se vztahují k roku 1962 a pojí se se jménem MUDr. Ireny Strossové a jejich tehdejších spolupracovníků. Návazností byla přednáška MUDr. Moniky Rybkové, která uvedla příspěvek z praxe – psychodrama a melopsychodrama s praktickou ukázkou klavírního doprovodu. Dopolední sekci uzavřela svým příjemným hlasem Mgr. Kolaříková na téma Attachment .


Odpolední blok byl pozvánkou a ochutnávkou novějšími směry medicínských modelů léčby. Lektorka CARE Mgr. Jana Pomajzlová nás seznámila se sociálně filosofickým přístupem, jak společně s pacientem plánovat cestu k zotavení. Filosofie Otevřeného dialogu vznikla ve Finsku začátkem 80. let a je zaměřená na potřeby pacienta. Lektoři k nám přijeli přednášet až z Polska a Brna. První vlaštovky tohoto směru máme právě v Brně, v terénním komunitním týmu organizace Práh.


Také svépomocná skupina Slyšení hlasů je v ČR novinkou, vznikla v Brně v roce 2014. Přednášku uvedl Mgr. Jan Ille s aktivní účastnicí skupiny Lenkou Holou.


Prostředí v kulturním domě nám zpříjemnily zapůjčené obrazy z Ateliéru dušetvorby KVARK z Brna.


V rámci konference proběhla písemná informace o prvním ročníku soutěže s názvem Živá duše na téma Můj život s psychózou s ukázkou výtvarných a literárních děl, kterou pořádá organizace Anima Viva Opava.


Po ukončení oficiálního programu se na čtyřech různých místech konaly workshopy, jejichž teoretické přednášky jsme si mohli vyslechnout v rámci celodenního programu a poté následoval společenský večírek v KD, kde se diskutovalo pracovně i nepracovně.


Tímto děkujeme všem, kteří se účastnili naší konference a vydrželi až do úplného závěru.