Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Konference „Krize jako výzva“

Konference „Krize jako výzva“ přilákala přes stovku posluchačů.


Více než sto lidí sedí se zavřenýma očima v naprosté tichosti ve zcela zaplněném sále kulturního domu Psychiatrické nemocnice v Opavě. Podle instrukcí přednášejícího si představují, že se právě nacházejí na místě, kde jim v životě vždy bylo dobře, pak se pomalu vydávají na příjemnou cestu, na jejímž konci je čeká něco velmi krásného. A najednou se před nimi objeví zeď. Zeď, která se nedá ani přelézt, ani obejít, a která je tak navždy oddělí od vysněného cíle. Takto psycholog Jan Bernard v prvním příspěvku otevřel konferenci, kterou pod názvem „Krize jako výzva“ uspořádala v pátek 19. května služba krizové pomoci Fénix Charity Opava.


Konferenci uvedla za pořadatele manažerka sekce sociální pomoci Charity Opava Lucie Vehovská, která krátce přiblížila její poslání: nahlédnout na problematiku krize jakožto šance a možnosti k novému začátku a připomenout, že je zde mnoho organizací, jenž lidem, kteří se dostali do těžké životní situace, mohou profesionálně pomoci. „Vybrali jsme jako téma jedno z pravidel krizové intervence, že krize není koncem, ale může být počátkem, tedy výzvou,“ prohlásila mimo jiné. Služby Charity Opava i její osvětovou činnost ocenil v úvodním pozdravu také náměstek primátora Opavy Josef Stiborský.


Program pak patřil právě příspěvkům a referátům pomáhajících organizací, vystoupil již zmíněný psycholog Jan Bernard z Krizového centra pod Slunečníkem, krizový intervent Charity Opava Tereza Adamcová, vězeňský kaplan Pavel Janošík, vedoucí Krizového centra v Ostravě David Tichý, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí Markéta Koželuhová, vedoucí psycholog psychiatrické nemocnice ve Šternberku Eva Kochtová či pedagožka Slezské univerzity v Opavě Jana Žáčková. Mnozí účastníci konference využili možnosti diskuze po každé z přednášek, ale také dali zavděk občerstvením, které opět bezvadně připravili klienti sociálně terapeutické dílny Charity Opava Radost.


Konference byla určena široké veřejnosti, nejvíce však zlákala sociální pracovníky různých služeb. „Téma mi přišlo inspirativní, bylo zajímavě a široce pojato z mnoha úhlů, každý přednášející danou problematiku reflektoval z odlišného pohledu,“ svěřila se organizátorům jedna z účastnic. Zájem o konferenci byl tak velký, že kapacita sálu byla naplněna řadu dní před jejím konáním.


„Chtěla bych poděkovat Psychiatrické nemocnici v Opavě za pronájem sálu, Radosti za skvěle připravené občerstvení a také všem přednášejícím, kteří se s námi podělili o své odborné a životní zkušenosti bez nároku na honorář,“ dodává Lucie Vehovská. Konference „Krize jako výzva“ proběhla v rámci celoroční akce „Charita Opava pomáhá...“ a vstup na ni byl bezplatný.