Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Radíme se s Charitou - „Rodinné právo“

13.7.2017 proběhla v Kulturním domě PNO čtvrtá přednáška z cyklu Radíme se s Charitou, tentokrát na téma „Rodinné právo“.

Vzhledem k obsáhlosti této problematiky byly posluchačům v úvodu nabídnuty okruhy - rozvod a rozvodové řízení, manželský majetkový režim, dluhy v manželství, výživné mezi rodiči a dětmi, vztah druh a družka.

Posluchače nejvíce zaujalo téma rozvodu. Přítomni se dozvěděli, jaké jsou druhy rozvodů (sporný, smluvený), jak probíhá rozvod manželství s nezletilými dětmi, jak rozvodové řízení probíhá a jaké jsou jeho důsledky. Zájem vzbudilo i téma společného jmění manželů, kdy byli všichni přítomni podrobně seznámeni s obsahem tohoto pojmu včetně trefný praktických příkladů z běžného života. Celá přednášky byla ukončena vysvětlením a právním ukotvením vztahu druh a družka. Všichni přítomni měli možnost vznést dotaz, což mnozí rádi učinili.