Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

ORIENTAČNÍ BĚH 2017

Dne 17. 5. 2017 jsme za krásného slunečného počasí otevřeli Areál pevných kontrol pro orientační běh v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Pro pacienty byly připraveny dvě tratě rozdílné obtížnosti – 1 km a 1,5 km. V doprovodu personálu nebo samostatně se zúčastnilo a tratě si prošlo cca 140 pacientů z uzavřených i otevřených stanic naší nemocnice. U fontány před Kulturním domem se všichni dozvěděli základní informace o orientačním běhu, byla vysvětlena mapa a popsány pevné kontroly. Start byl před vrátnicí, tratě vedly celým areálem nemocnice. Přes počáteční obavy, že kontroly nenajdou, se všichni nadšeně vrátili do cíle, kde sdělovali své dojmy a zážitky. Všem se akce moc líbila a odcházeli spokojeni.


Pacienti, personál i veřejnost mají možnost mapu a Areál pevných kontrol využívat k procházkám a k různým sportovním aktivitám. V areálu nemocnice je umístěno celkem 20 pevných kontrol, které jsou označeny číslem a písmenkovým kódem. Po nalezení všech dvaceti kontrol lze z písmenek složit větu. Na vrátnici PN Opava je k dispozici mapa se všemi kontrolami a naproti vrátnici je umístěna informační tabule o orientačním běhu.


V den otevření Areálu pevných kontrol se v odpoledních hodinách na stejné mapě s oficiálními kontrolami pro orientační běh uskutečnila Okresní liga mládeže a závod pro veřejnost. Závodu se zúčastnilo 90 závodníků, včetně dětí. K oficiálnímu závodu se přidali znovu i někteří pacienti, které zaujal „závod“ na pevných kontrolách. Závodníci Okresní ligy mládeže byli překvapeni rozlehlostí a krásou areálu naší nemocnice.


Pro velký zájem na podzim plánujeme připravit nové tratě i závod.


Za organizátory Bc. Jana Kostková

 

Rozhovor v rádiu:

Galerie