Aktuality

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

02.05.2024 Celý článek

Léčebně rehabilitační pobyty – Léto 2024

Kapacita léčebně rehabilitačních pobytů je již naplněna.

Informace ohledně lé…

Seznam pro rok 2014

 

Název veřejné zakázky

 

Zpracování studie "pavilon centrálního příjmu PN v Opavě"

Zpracování projektové dokumentace - změna objektu C na spisovnu

Úprava prováděcí PD - stavební úpravy pavilonu D

Poptávka - zpracování PPD pavilon 8 - zřízení centra pro elektrokonvulzivní léčbu

Pořízení 4 ks polohovacích lůžek s el. zdvihem včetně příslušenství pro imobilní a geriatrické pacienty

zpracování projektové dokumentace - stavební úpravy rehabilitačního pavilonu

zhotovení PPD –  přístavby evakuačních lůžkových výtahů u pavilonů č. 18 a 19 v PN v Opavě

Přístrojové dovybavení rehabilitačního pavilonu (podruhé)

zhotovení PPD –  přístavby evakuačního výtahu pav. 22 a rekonstrukce přízemí 18

kamerový systém primariát G - odd. 5 a 7

Zpracování zjednodušené PPD pasporty a rozpočet, objekty C, V, pav. 8, financované Norskými fondy

Zhotovení prováděcí projektové dokumentace - opravy pavilonu č. 8 a „B“ - kulturního domu – norské fondy

Odkopání zeminy od základového zdiva objektu G

Výměna 8 oken pro lékařský dům, 3. NP - byt p. Kožaný

Provedení stavebních prací na pokojích pacientů č. 5 a 6 stanice 11B v pavilonu č. 11 v PN v Opavě

Stavební úpravy skladu potravin kuchyně PN v Opavě – vestavba chladícího boxu.

Provedení stavebních prací v denní místnosti stanice 17D v přízemí pavilonu č. 17 v PN v Opavě

Provedení stavebních prací – opravy a údržba v budově A (WC 1. a 2.NP)v PN v Opavě

provádění oprav, údržby a montáží stínících zařízení v PN v Opavě v roce 2015

provádění rozborů pitné, surové, teplé užitkové vody a vody pro jiné užití v roce 2015

Dodávka a montáž chladícího zařízení skladu potravin pro kuchyň

Zhotovení PPD – stavební úpravy 2.NP pavilonu D na ambulance