Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

Událo se v dubnu 2017

Závěrečná konference

projektu „Psychiatrická nemocnice v Opavě - vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji“.

Dne 5. dubna 2017 proběhla v KD závěrečná konference projektu „Psychiatrická nemocnice v Opavě - vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji“.

Konferenci zahájil ředitel PNO Ing. Zdeněk Jiříček, dále promluvili MUDr. Nina Drábková, PhDr. Ivana Strossová, MUDr. Libor Havrlant.


Konference se zúčastnili také hosté - PhDr. Adriana Lenkavská z MF ČR a Mgr. Petr Čermák z MZ ČR za zprostředkovatele MGS odboru evropských fondů a finančních mechanismů, Ing. Holková ze zdravotního odboru  MSK, vedoucí sociálního odboru SMO  Bc. Iva Paletová a Bc. Kamila Vlčková, ředitel Ústavu sociální péče v Dolních Životicích Ing. Chlápek a další hosté ze zdravotních a sociálních organizací.


Byly prezentovány výsledky projektu a jednotlivých aktivit (opravy objektů, nové vybavení, zřízení nových programů- Denního stacionáře pro terapii organických poruch „8“, přestěhování Denního stacionáře pro terapii psychóz do objektu zahradnictví, zřízení nových rukodělných dílen v rehabilitačním pavilonu, zřízení nové LVS pro uzavřená oddělení 20C a pilotní projekt terénního multidisciplinárního týmu). Veškeré aktivity byly vždy doprovázeny dalším prohlubujícím se vzděláváním personálu.  


Velmi pěkným kulturním obohacením bylo stylové vystoupení kapely Tria BosoBos a dechové kapely Bou - Band Základní umělecké školy Václava Kálika pod vedením dirigenta Petra Boučka.


Velikonoční výstavka prací dětského a dorostového oddělení

Dne 6. 4. 2017 se konala tradiční velikonoční výstavka prací dětského a dorostového oddělení PN.


Ukázka práce dětí

Ukázka práce dětí

Ukázka práce dětí


I letos se nám výstavka povedla a měla úspěch.

 

Velikonoční program v kulturním domě

Ve středu 12. 4. 2017 se v kulturáku pořádalo jarně laděné dopoledne, které bylo tématicky zaměřené na velikonoční svátky. Přivítal nás velice barevný a vesele vyzdobený sál i okolí, na kterém se podíleli pacienti LVS s paní Zdeňkou Petrovou.

Uvítací slovo měl peer pracovní Mgr. Martin Okáč, který zdůraznil historický původ Velikonoc a připomněl nám tradiční symboly svátků. Hudbou nás tentokrát provázela amatérská klavíristka Veronika Frelichová, která nám zahrála na klavír jak muzikálové písně, tak spirituály a jiné známé melodie.Od 10 hodiny se sálem rozezněly melodie pana Petra Hapky, který napsal skladby k filmu Páni kluci. Film vznikl v roce 1975, byl volně zpracovaný autorem Markem Procházkou na motivy románu Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Promítalo se opět pod taktovkou našeho známého provozovatele pojízdného biografu Richarda Vaculy.


Promítání filmu

Promítání filmu

Výroba ručně vázaných koberců

Velikonoční dopoledne v PN


Součástí dopoledne byla výstava dětského a dorostového oddělení s ukázkou výroby ručně vázaných koberců. K prodeji i zhlédnutí byly i výrobky z hlíny, na kterých se podílely děti z celého oddělení.

Přijali jsme pozvání na Velikonoční povídání. Tentokrát jsme místo malování vajíček zvolili tkaní, kterým si naši předkové vyráběli plátno na oblečení a textilní potřeby pro denní život. Přinesli jsme ukázat také naše výrobky z hlíny. Kromě těchto činností se ve volnočasových aktivitách zabýváme také malováním, pohybem s hudbou (zumbou) a třeba i korálkováním.

Žáci ZŠ při ZZ a MŠ při ZZ Opava a pacienti dětského oddělení primariát E
s vychovatelkou Petrou Kremerovou.