Aktuality

11.07.2024 Celý článek

Poděkování společnosti ZUTY

Společnost  ZUTY věnovala  Psychiatrické nemocnici v Opavě 10 ks sad obrazů. Každá sada obsahuje…

24.05.2024 Celý článek

Výběrové řízení na rezidenční místa

Bližší informace zde.

DOBROVOLNICTVÍ

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který vykonává činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Svou činnost může vykonávat pravidelně nebo jednorázově. Jeho odměnou je poznání nových lidí, získání zkušeností a pocit, že někomu mohl třeba jen zlepšit den.
Naši dobrovolníci mohou poskytovat pomoc v rámci zachování soběstačnosti a aktivizace četbou, doprovázením na procházkách,, kulturních a sportovních akcích, zapojováním se do volnočasových aktivit, aj.
Psychiatrická nemocnice v Opavě spolupracuje s dobrovolnickým centrem Elim Opava, které zprostředkovává zájemcům dobrovolnickou činnost.

 

Zkušenosti dobrovolníků z PNO.

"Práce na gerontopsychiatrickém oddělení pro mě byla nová zkušenost, která mě obohatila ve všech směrech. Atmosféra mezi pracovníky byla velmi příjemná a samotná práce se seniory také. Většina seniorů moc ráda povídá o svém životě a vypráví své dřívější zkušenosti, které si člověk může aplikovat i do svého života. Nikdy jsem tedy nezalitovala, že jsem si ke své dobrovolnické práci vybrala právě Psychiatrickou nemocnici. "

Gabriela Vitásková

 

"Jsem ráda, že mám možnost docházet na psychiatrii na gerontopsychiatrické oddělení jako dobrovolník. Hodně mi tato zkušenost dala. Poznala jsem prostředí, ve kterém se pečuje o pacienty, kteří nemají to štěstí žít v rodině, nebo domově důchodců. Vzhledem ke své nemoci musí pobývat na psychiatrii. Všichni pracovníci jsou velice hodní, empatičtí. Pacientky mají k dispozici společenskou místnost, kde se s nimi provádí aktivační činnosti. Jsem velmi ráda za možnost spolupráce s oddělením, a těším se na každou návštěvu. Je fajn, že když je teplo, bylo mi vždy umožněno vzít pacientky na procházku. Venku jsme, sbíraly kaštany, listy a někdy jsme zašly i do kantýny. Pravidelně provádíme muzikoterapii, kdy zpíváme, tancujeme, hrajeme různé hry. K aktivitám na ženském oddělení jsme opakovaně přizvali pacienty z mužského oddělení. Každý můj nápad je vždy na oddělení kladně hodnocen. Jsem ráda za možnost nahlédnout na toto pracoviště kde mě činnosti s pacientkami velmi baví. Pomáhám tam, kde je to třeba a kde se cítím užitečná."

Jekaterina Navrockaja

Bližší informace o dobrovolnictví:

Dobrovolnické centrum Elim Opava, o.p.s.

• Ivana Kramná - Koordinátorka dobrovolnického centra
Mobil: +420 775 706 558
Email: zc.avapomile@icinlovorbod

Webové stránky: http://www.dobrovolniciopava.cz/

Velice přivítáme pomoc všech, kteří mají chuť pomáhat, poznávat nové lidi a věnovat jim část svého volného času.

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM!!!!