18B Stanice uzavřená doléčovací - dlouhodobá

Stanice 18B je uzavřená, pro pacientky s těžkým a chronicky probíhajícím duševním onemocněním, často z organickým nálezem s následky ztráty fungování, sníženou mírou schopnosti se přizpůsobivě uplatnit, často se ztrátou původní životní role. Diagnosticky se jedná o neuropsychiatrické poruchy, včetně demencí, nebo neurodegenerativního procesuálního postižení kognice s nutností plné ošetřovatelské péče.

Pacientky se pod vedením ergoterapeutky pravidelně zúčastňují terapií a aktivit zaměřených na procvičování paměti a pozornosti, kognitivní rehabilitaci a dalších aktivit jako jsou muzikoterapie a arteterapie. Dále je důraz kladen na rehabilitaci chůze a nacvičování hrubé a jemné motoriky, za příznivého počasí mají možnost chodit na společné vycházky v doprovodu personálu po areálu nemocnice nebo na trávit čas na zahradě. Po zhodnocení aktuálního stavu lékařem jsou pacientkám povoleny samostatné vycházky po areálu nemocnice, nebo ověřovací dovolenky zpět do přirozeného prostředí.

Pacientky jsou průběžně připravovány k propuštění do přirozeného domácího prostředí nebo pokračují v pobytových službách v rámci sociálního zabezpečení. S řešením sociálních problémů pomáhá pacientkám a rodinám zdravotně-sociální pracovnice.

 

Počet lůžek:  26

Staniční lékař

MUDr. Tereza Krystynová , tel.: 553 695 260, e-mail:  zc.avaponp@avonytsyrk

Staniční sestra

Ing. Bc. Jana Kostková , tel.: 553 695 180, e-mail: zc.avaponp@avoktsok

Sociální pracovnice

Bc. Karla Holanová, tel.: 553 695 419, 601 087 608, e-mail: zc.avaponp@avonaloh
čas: 7:00-8:00 13:30-14:00

   

 

 

Pacientky se pod vedením ergoterapeutky pravidelně zúčastňují terapií a aktivit zaměřených na procvičování paměti a pozornosti, kognitivní rehabilitaci a dalších aktivit, jako jsou muzikoterapie a arteterapie. Dále je důraz kladen na rehabilitaci chůze a nacvičování hrubé a jemné motoriky, za příznivého počasí mají možnost chodit na společné vycházky v doprovodu personálu po areálu nemocnice nebo trávit čas na zahradě.

Stanice 18

Staniční sestra tel.:  553 695 412