18D Stanice pro léčbu závislosti na alkoholu - muži

Stanice 18D je otevřená stanice s psychoterapeutickým tříměsíčním programem a režimem cíleným k léčbě alkoholové závislosti u mužů.

 

Počet lůžek:  25 (pokoje jsou dvou a třílužkové)

 

Pacienti jsou na oddělení přijímáni výhradně překladem ze stanice 18A. Vyjímky pouze po domluvě se staniční lékařkou MUDr. Markétou Šindelářovou. K přijetí se dostaví pacient střízlivý v domluvenou dobu.

  

Staniční lékař

MUDr. Markéta Šindelářová, tel.: 553 695 414, e-mail: sindelarova@pnopava.cz

Staniční sestra

Ivana Witoszková, tel.: 553 695 414, , e-mail: witoszkova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Mgr. Lenka Kuncová, tel.: 553 695 416, 601 319 642, kuncova@pnopava.cz
čas: 6:00-8:00 12:30-13:30

Psycholog

PhDr. Daniel Trubka,  tel.: 553 695 418, e-mail: trubka@pnopava.cz

Psychoterapeut

Hana Riemlová, tel.: 553 695 414, e-mail: riemlova@pnopava.cz
Ivana Zapletalová, tel.: 553 695 414, e-mail: zapletalova@pnopava.cz

 

Komunitní sezení, dvě psychoterapeutické skupiny, edukační skupiny, práce s rodinnými příslušníky, relaxace, možnost cvičení jógy, muzikoterapie, biblioterapie, psychogymnastika, možnost setkávání s kaplanem, možnost zúčastnit se pravidelných turistických výšlapů organizovaných abstinujícími pacienty, možnost navštívit AA klub v areálu PNO.

Pro abstinující:

1. Týdenní rekondiční pobyty v našem detašovaném pracovišti v Horních Holčovicích

2. 1x za měsíc setkání abstinujících v KD PNO

3. Možnost stabilizačního pobytu při riziku relapsu, délka pobytu a frekvence je individuální

4. Sami abstinující pacienti si organizují turistické výšlapy, kterých se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci

5. Možnost dále navštěvovat klub AA v areálu PNO.

Stanice 18

Objednávky přijímá Ghassan Echtai nebo jeho zástupce, pouze v pracovní době od 6.00 do 14.30 hod.

K léčbě je třeba se objednat, tel.: 553 695 408 (st. 18A).