Oddělení G

Léčba psychických poruch u žen

Oddělení poskytuje všeobecnou psychiatrickou péči pro ženy ve věku od 18 do 65 let, kterou nelze poskytnout ambulantně. Oddělení disponuje 97 lůžky na 4 stanicích: 2, 11A, 17B, 18B.

Diagnostické spektrum zahrnuje: organické poruchy, psychotické poruchy, afektivní poruchy, neurotické poruchy, toxické epizody bezprostředně neindikované pro adiktologickou léčbu, mentální retardace s poruchou chování. V léčbě se opíráme o aktuální doporučené postupy v léčbě psychických poruch, včetně medicíny založené na důkazech.

Nabízíme veškerou paletu léčebných metod moderní psychiatrie: farmakoterapii, psychoterapii (emergentní, individuální i skupinovou), biologickou léčbu elektrokonvulzivní, sociální rehabilitaci v areálu nemocnice, pracovní terapii, ergoterapii, lékařskou akupunkturu apod. Využíváme služeb rehabilitačního oddělení, klinické biochemie, klinické psychologie a specializovaných ambulancí v areálu nemocnice nebo ve spolupráci se Slezskou nemocnici v Opavě.

Na naších stanicích probíhá také ústavní ochranné léčení nařízené soudem. S řešením sociální nebo rodinné problematiky pomáhají sociálně-zdravotní pracovnice, peeři i rodinní peeři.

V duchu psychiatrické reformy usilujeme o co nejkratší pobyt v nemocnici s cílem navázání pacientek na sociální služby terénní nebo pobytové, Centra duševního zdraví (CDZ) nebo denní stacionáře (DS).

 

Oddělení G tvoří uzavřené stanice 11A, 17B, 18B, a otevřená stanice 2.

 

MUDr. Kamil Kromer

                                                                       

Primář

MUDr. Kamil Krömer

tel.: 553 695 392

email: kromer@pnopava.cz

Jana Kostková

                                                                       

Vrchní sestra

Ing. Bc. Jana Kostková

tel.: 553 695 180

email: kostkova@pnopava.cz