17A Stanice pro pacienty z přijímacích oddělení v rámci pokračování komplexní léčby

Stanice 17A je doléčovací uzavřená stanice pro pacienty s diagnózou psychózy. Nabízí terapeutické a diagnostické prostředky, denní program aktivit, včetně psychoterapeutických skupin, resocializační program Restart. Do terapie je zařazen psychoedukační program Prelaps pro pacienty a jejich příbuzné.

 

Počet lůžek:  20

Pro pacienty: Stanice 17A je uzavřenou, navazující stanicí pro pacienty z přijímacích oddělení. Pokračujeme zde v započaté farmakologické, psychoterapeutické i elektrokonvulzivní terapii. Na stanici probíhají 3x týdně lékařské vizity, z toho je 1x týdně vizita primářská.

V rámci psychoterapeutické péče jsou součástí programu informační komunity, terapeutická komunita, vedená relaxace, psychoterapie individuální i skupinová, kognitivní rehabilitace a činnostní terapie. 2x týdně taktéž probíhají aktivační skupiny s peer pracovníky.

Personál pacientům organizuje několikrát týdně nákup v kantýně. Na naší stanici mohou pacienti nosit vlastní oblečení, své věci mají uloženy v uzamykatelné skříňce.

 Se sociálními záležitostmi pomáhá zdravotně sociální pracovnice, která na oddělení dochází každý pracovní den. Naší snahou je pacienty po zaléčení navazovat dále na terénní služby mimo naši instituci jako jsou např. Centra duševního zdraví (CDZ), která mohou pomoci v péči o lidi s duševní poruchou v jejich přirozeném prostředí a předcházet tak opakovaným hospitalizacím.   

 

Pro rodiče: Informace o zdravotním stavu pacientů poskytuje lékař telefonicky v pracovní dny po převzetí bezpečnostního kódu, případně osobně po předchozí domluvě.

Návštěvy pacientů probíhají na stanici denně mezi 14 a 17h, není třeba se předem telefonicky hlásit.                       

Pro pacienty, kteří u sebe nemají mobilní telefon, je na stanici k dispozici pacientský telefon, jehož číslo Vám v případě zájmu sdělíme telefonicky.

Každý lichý čtvrtek od 14h probíhá na stanici rodičovský prelaps, tedy edukační program vedený psychologem, zaměřený na předání informací o psychotických onemocněních. V případě zájmu se prosím nahlaste na tel. č. 553 695 425.

Staniční lékař

MUDr. Soňa Staňková, tel.: 553 695 426, e-mail: stankova@pnopava.cz

Staniční sestra

Andrea Laganová, tel.: 553 695 470, e-mail: laganova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

PhDr. Milada Otypková, tel.: 553 695 241, mobil: 725 932 689, otypkovam@pnopava.cz
čas: 8.00-10:00 13:00-14:00

Psycholog

Mgr. Ing. Helena Rybková, tel.: 553 695 470, e-mail: Helena.Rybkova@pnopava.cz

   

 

Každý den začíná ranní informační komunitou, v pracovní dny pokračuje vedenou relaxací, odpoledne si pacienti chystají kulturní terapii. Součástí programu stanice je terapeutická komunita, skupinová či individuální psychoterapie, psychoedukační program Prelaps, procvičování kognitivních funkcí a v odpoledních hodinách také činnostní terapie. Na oddělení dochází 2x týdně terapeutická sestra spolu s peer pracovníky a peer rodinným příslušníkem, kteří pacientům nabízí aktivační program a podporu při léčbě nemoci. Pacienti v pokročilejším stádiu léčby jsou zapojováni do programu Restart, který má za cíl ověření samostatnosti a smysluplné vyplnění volného času.

Na oddělení se nachází dva cvičební stroje, v případě příznivého počasí mohou pacienti po domluvě s lékařem navštěvovat také zahradu u stanice k pobytu venku. Po zhodnocení zdravotního stavu jsou lékařem povoleny vycházky s rodinou, personálem či samostatně.

Ošetřovna tel.: 553 695 425