SLUŽBA NÁSLEDNÉ PÉČE PNO

 

 

Služba následné péče je pobytovou sociální službou s přímou návazností na lůžkovou péči, která podpoří osoby s chronickým duševním onemocněním v přirozeném, plynulém a bezpečném přechodu ze zdravotnického lůžka do běžného života. Služba propojuje sociální a zdravotní systém. Program služby následné péče je koncipován na 12 měsíců, délka trvání je však vždy individuálně přizpůsobena individuálním možnostem a osobnímu potenciálu každého klienta. Služba probíhá ve třech navazujících fázích - adaptace, realizace, osamostatnění. Služba je poskytována v nově rekonstruované budově na okraji areálu Psychiatrické nemocnice v Opavě, kde uživatelé služby užívají 10 bytů a 4 garsonky, ke společným aktivitám, nácviku praktických dovedností a skupinových setkání využívají společné prostory služby – tréninková kuchyň, společenská zóna, PC učebna. Podpora je zajištěna zdravotně-sociálním/sociálním pracovníkem a pracovníky v sociálních službách. Fakultativně mohou klienti čerpat další zdravotní i sociální služby.

   

Vedoucí následné péče

Hana Konopková, DiS.
tel.: 553 695 179, mobil: 727 897 377, e-mail: zc.avaponp@avokponok

Sociální pracovnice

Bc. Irena Holubová 
tel.: 553 695 179, mobil: 725 930 864,  e-mail: zc.avaponp@avobuloh

Sociální pracovnice

Mgr. Lydie Nevřelová 
tel.: 553 695 179, mobil: 702 294 456,  e-mail: zc.avaponp@ylavolerven

   

Cíl služby

Hlavním cílem je začlenění duševně nemocných do běžného života a prevence relapsu nemoci v nevhodném prostředí a plynulé dokončení procesu úzdravy započatého během předchozí ústavní léčby.

 

Cílová skupina

  • služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním ve věku 18 – 64 let
  • které absolvovaly lůžkovou péči v Psychiatrické nemocnici v Opavě
  • služba je určena osobám s místní příslušností k Moravskoslezskému, Olomouckému, Zlínskému, Jihomoravskému a Pardubickému kraji
  • žadatel musí být ochotný plnit individuální plán a dodržovat pravidla služby

 

Poslání

  • služba napomáhá integraci duševně nemocných do běžného každodenního života a zabraňuje sociálnímu vyloučení
  • službu poskytujeme v přirozeném prostředí domácího charakteru
  • podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost, a v začleňování do běžného života
  • pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků

 

 

Dokumenty ke stažení: 

Předání daru - Globus - Tisková zpráva - Lepší Svět - Foto ZDE.

Globus - Tisková zpráva - Lepší Svět

Letáček

Žádost o přijetí do služby následné péče PNO 

Vyjádření lékaře pro Službu následné péče

Realizace Služby následné péče

Sazebník úhrad

 

Článek v novinách - Služba následné péče - Snazší návrat z nemocnice do života

 

Reportáž - Fabex Ostravsko - 30.1.2018

Návrat psychiatrických pacientů do života by mělo usnadnit Centrum následné péče. Od ledna funguje v Psychiatrické nemocnici v Opavě - a je vůbec prvním zařízením tohoto druhu nejen v Moravskoslezský kraj, ale v celé České republice.

 

Reportáž - Události v regionech - 5.1.2018

 

Mapa: 

 

Kde nás najdete

Galerie