2 Stanice otevřená doléčovací - psychoterapeutická

 

Stanice 2 (do 30. 9. 2021 Stanice 13) poskytuje specializovanou následnou péči s psychoterapeutickým programem. Pacientky profitují z přirozeného systému komunity. Individuálně jsou navazovány na nadstavbové programy nemocnice jako jsou AIPOS rehabilitačního oddělení, sociální rehabilitace nemocnice nebo program RECOVERY na bázi CARE, sociálně rehabilitační metodiky i původního Opavského systému léčby psychóz.

Program stanice je jasně strukturován. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou a prevenci relapsu. S rodinami pracujeme formou edukací, společných i individuální konzultací s lékařem stanice a psycholožkou, rodinných setkání v RECOVERY programu. Terapeutický program tvoří kognitivní rehabilitace, tréninky paměti, nácvik sociálních dovedností, individuální a skupinová psychoterapie. Nabízíme: psychogymnastiku, jógu, cvičení na velkých gymnastických míčích, relaxaci, zumbu, biblioterapii, arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii. Pacientky dochází do rukodělné dílny. Realizujeme společné výlety do okolí psychiatrické nemocnice a na kulturní akce ve městě. V rámci edukace navštěvujeme prostory Men Sany, Anima Vivy, CDZ. Dle zdravotního stavu jsou po domluvě s lékařem umožněny propustky do domácího prostředí. S řešením sociální problematiky pomáhá pacientkám zdravotně-sociální pracovnice i rodinná peerka. Pacientky jsou navazovány na terénní a komunitní služby v místě bydliště.

 

Počet lůžek:  27

 

Staniční lékař

MUDr. Kristína Klásková, tel.: 553 695 173, e-mail: klaskova@pnopava.cz

Staniční sestra

Iva Hrabicová, tel.: 553 695 169, e-mail: hrabicova@pnopava.cz

Sociální pracovnice

Bc. Lucie Beinhauerová DiS. , tel.: 553 695 413, 725 931 608, e-mail: beinhauerova@pnopava.cz
čas: 7:00-8:00 13:00 14:30

Psycholog

Mgr Jana Kašpárková, tel.: 553 695 175

   

Pacientky mohou využívat tělocvičnu v areálu i malou tělocvičnu na stanici: jóga, cvičení na velkých gymnastických míčích, relaxace, psychogymnastika. Docházejí do arteterapie, muzikoterapie,  ergoterapie v textilní dílně i na stanici, LVS (léčebná výchova k soběstačnosti). Pacientky se aktivně zapojují do drobných úklidových prací na stanici. Resocializační aktivity - např. výlety, návštěvy kulturních akcí, pečení cukroví.

Stanice 2

ošetřovna tel.:  553 695 168

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO PŘÍJEM HOVORŮ PRO PACIENTKY: 553 695 171